بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان
47 بازدید
ناشر: نشر حبیب با سفارش دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-7117-14-9
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
از جمله اقدامات ضد انسانی و غیر اخلاقی که زندگی انسان عصر حاضر را به چالش کشیده است، قاچاق انسان و بخصوص قاچاق زنان و کودکان است که به بردگی عصر مدرن شهرت یافته است. قاچاق انسان بصورت مستقل در فقه و حقوق اسلامی مطرح نشده است و لکن در قالب مباحث بیع حر در بحث مکاسب محرمه جزء کارهای حرام شمرده شده است و برخی متون فقهی علاوه بر حرام تکلیفی بیع حر (قاچاق انسان)، حکم وضعی هم بر این جرم بار می شود و مجازات قطع دست برای کسی که به جرم بیع حر (قاچاق انسان) دست یازد، در نظر گرفته شده است. قاچاق انسان در قوانین حقوقی، جرم بوده و تحت عناوین بزه و جرم، مستوجب مجازات خواهد بود و در برخی صور، انفصال از خدمت یا ابطال پروانه و ضبط اموال مرتکب را هم در پی خواهد داشت.