الإهلیلجه
54 بازدید
محل نشر: دوماهنامه آینه پژوهش، شماره 146
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/09/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الإهلیلجه نام کتاب اعتقادی روایی است که به املای امام صادق توسط مفضل بن عمر روایت شده است و در جلد سوم بحار الانوار (مجلسی، 1404، ج3، 152) آمده است. علامه مجلسی می نویسد: کتاب الإهلیلجة از امام صادق به روایت مفضل بن عمر است و آن مناظره امام صادق و طبیب هندی است در شناخت خداوند که به اقرار شخص هندی به الوهیت و وحدانیت خداوند منتهی می شود (مجلسی، پیشین، ج1، 14)