روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث
48 بازدید
محل نشر: دوماهنامه آینه پژوهش/ شماره 140
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث عنوان کتابی است از احمد پاکتچی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق که در سال 1391 به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به چاپ رسیده است. این کتاب که در واقع سلسله دروس ارائه شده توسط مؤلف در کلاس درس دانشگاه امام صادق می باشد، اولین کتاب فارسی در روش تحقیق در علوم قرآنی و حدیث می باشد، هدف نویسنده در این کتاب معرفی روش تحقیق حقیقی بوده و در همین راستا، مؤلف روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث را در چهار فصل معرفی کرده است.
آدرس اینترنتی