کتاب‌ساخته‌ای دیگر از شیخ شبر الفقیه، علم الکلام و تطوره عند العرب رویه فی المعرفة و المنهج و الدور
59 بازدید
محل نشر: دوماهنامه آینه پژوهش/شماره 134
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/04/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از آن که در مجله آینه پژوهش، (آذر و دی 1388، شماره 119) طی مقاله‌ای از محمد حسن محمدی مظفر با عنوان «کتاب‌ساخته‌ای به نام الدلالة القرآنیة فی فکر محمد حسین الطباطبائی (المیزان نموذجا) آشنا شدم، در صدد نگاهی به دیگر تألیفات شبر الفقیه شدم که به اقتضای دامنه مطالعاتی خود به کتاب «علم الکلام و تطوره عند العرب» از همان مؤلف برخورد کردم. با مطالعه فصل‌های پنجگانه کتاب علم الکلام، جعل در «علم الکتاب تطوره عند العرب» را مضاعف از «الدلالة القرآنیة فی فکر الطباطبائی» یافتم؛ چرا که در کتاب علم الکلام، کتاب مصدر رونوشت شده کتاب کلامی اهل سنت بوده که با افزودن روایات شیعه ـ که شبر افزوده است، و در فصل اثبات صفات الهی از کتاب از الهیات مسیحیت رونوشت کرده، مؤلف به نام خود منتشر نموده است و عجیب‌تر این که شبر الفقیه خود زحمت مطالعه کتاب خودش را نداده تا تناقضات و اشتباهات فاحش این سرقت بزرگ ادبی را اصلاح کند و گمان کرده با افزودن چند روایت از اهل بیت (علیهم السلام) در تأیید معتقدات اهل سنت! کسی از این سرقت ادبی مطلع نخواهد شد.