نگاهی به حوزه های علمیه شیعه معاصر لبنان
49 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش، شماره 143-144
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/12/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در طول تاریخ إسلام، حوزه های علمیه پاسداری از فرهنگ و اندیشه شیعه را بر عهده داشتند و آشنائی با حوزه های علمیه شیعه در لبنان بسیار حائز أهمیت است، چرا که بعد از دو حوزه مهم نجف و قم، لبنان از پیشینه و اهمیت زیادی برخوردار می باشد. معرفی حوزه های علمیه معاصر شیعه لبنان نیازمند پژوهش میدانی وسیعی بود که وقت و توان وسیعی می طلبید که با شروع کار میدانی، با کتابی با عنوان «الحوزات الشیعیۀ العاصرۀ بین مدرستی النجف و قم، لبنان نموذجاً» برخوردم. در این تحقیق، در کنار پژوهش میدانی خود، از این کتاب نیز بهره برده ام. پژوهش حاضر به بررسی و معرفی حوزه های علمیه و مؤسسان و نظام آموزشی و اهداف آن پرداخته است.